Blog
Articles, comentaris, teories...

Distribuir tots els elements gràfics en una plana

Igual que hi ha el disseny industrial, en les Arts Gràfiques hi ha el Disseny Gràfic

Quan amb la composició i amb diferents tècniques es distribueixen tots els elements gràfics en una plana estem, fem disseny gràfic.

Tot comença un cop tenim la idea definida i sabem que és el que es vol. Aleshores és fa en un esbós el seu disseny.
Aquest esbós es plasma en una maqueta, on són tots els elements necessaris i bàsics de l’obra.

El disseny d’una obra impresa és una part destacada.

De fet és el primer que es veu d’ella. Però si no està suficientment estudiat i elaborat pot ser un total fracàs.

També és una de les partides més cara del procés. Pel temps que es perd fins a trobar el disseny final. Temps que pot passar d’un dia (!) fins a mesos.

El disseny pot ser creatiu, aquell que el dissenyador creu que es millor, que més representa la idea inicial o només al gust del client (el cas més comú).

Des del punt de vista de la feina del dissenyador no només ha de saber “crear una obra” ha de saber unes normes bàsiques del món de la preimpressió, impressió i manipulat.

Si la seva creació és fantàstica amb uns colors brillants però no ha tingut present el tipus de paper on s’imprimirà poden quedar aquests colors opacs i no transmetre res del que es volia en un principi.

Per tant el dissenyador gràfic ha de tenir algunes bàsiques nocions o si més no abans de caminar per senderis no coneguts preguntar els experts.

Una cosa ben diferent és el que imagines i un altre molt diferent és la realitat.

Abans de tot...
Sempre i sempre...
Abans de posar-se a dissenyar fer el briefing.

El briefing s'extreu de la reunió o reunions amb el client.

Aquest briefing o sessió informativa és on el client transmet la informació bàsica, concreta i necessària per portar a terme el projecte.