Blog
Articles, comentaris, teories...

La tipografia és un art que dissenya els caràcters tipogràfics, també dits tipus, amb la finalitat de composar textos de fàcil i agradable lectura que pugin ser impresos i difondre, així, un missatge concret.

La tipografia és un gran tractat de normes aplicades per ser utilitzades adequadament en tots els processos. A la vegada que és funcional, és transmissor de missatges.

La paraula tipografia té el seu origen en els tipus mòbils de plom i en els sistemes antics de compondre els textos.

Aquests tipus eren dissenyats i creats per un tipògraf. Normalment començava per un encàrrec d’una foneria, empresa dedicada a treballar el metall pel sistema de fosa. Obtenint amb aquest mètode els tipus o fosa si són d’un mateix cos i tipus.

El tipògraf completava l’abecedari, els signes, els ornaments i totes les seves variants. Aquests caràcters eren batejats amb el nom del tipògraf o juntament amb el de la foneria.

Per exemple: La tipografia de Claude Garamond, anomenada amb el seu nom, Garamond. La seva variant en negreta. Mida del cos en 10 punts.

Tipografia de Claude Garamond i les seves variants

Tots aquests caràcters tipogràfics dissenyats per en Claude Garamond són estudiats i classificats segons estils o aparences comuns entre ells, denominant aquestes classificacions les famílies tipogràfiques

En donar una ullada a qualsevol publicació trobem dos elements fonamentals que intervenen en tot el procés de creació i que li donen forma visual, són els grafismes i els contragrafismes. El grafisme és tot allò que és imprès i els contragrafismes són les parts blanques, on no hi ha res imprès. Amb això tenint que en la tipografia, toca parlar del grafisme i el contragrafisme, o sigui, del caràcter tipogràfic, de les seves característiques, dels espais que separen paraules i interlínies, dels signes de puntuació, la combinació entre signes, lletres i paraules... De les seves característiques visuals amb relació a la seva mida, del seu interlletratge o interlineat, de la seva forma, del seu ús i la seva llegibilitat.

Amb tot el conjunt que forma el grafisme i contragrafisme, la tipografia busca adaptar-se el missatge que es vol oferir per arribar al públic objectiu.

Els tipus donen origen de les lletres. Fins a arribar el text complert

El caràcter tipogràfic o tipus és cadascun dels signes, lletres, els quals es van unint per formar paraules, frases, fins a arribar a formar un text complet

Actualment la tipografia no té res a veure amb la passada. L’entrada de la digitalització i les noves formes d’impressió han fet canviar completament la manera de treballar i de produir tipografies. Inclús ha repercutit en el fet de semblar més correcte anomenar caràcter o lletra en lloc de tipus quan es refereix al grafisme imprès tractat amb aquestes aplicacions informàtiques.

Tot i això han quedat molts mots, formes de fer i normes. Uns ja no són utilitzats i d’altres sí. Els que queden s’han d’utilitzar correctament, ja que ajuden a la composició a obtenir un resultat estètic i llegible.

Aprofundint més en la tipografia dels elements trobem que hi ha dos tipus definits: La micro i la macro tipografia.

Microtipografia. És la tipografia del detall. S’ocupa:

 • Els tipus, el caràcter
 • Interlletratge
 • Espai entre paraules
 • La línia
 • Interlínia

Macrotipografia. És la tipografia dels elements majors. S’ocupa:

 • De tots els elements que formen el plànol
 • Format
 • Mida de la plantilla
 • Mida del cos de la lletra
 • Situació, nombre i mida de les Columnes
 • Il·lustracions
 • Ordre dels títols

Prenen com a exemple un plànol on hi ha imatge i text trobem que hi ha canvi de ritme, on la micro i macro tipografia tenen molta varietat. Però per exemple, si és en una novel·la, on hi ha només text seguit, no hi ha varietat, es diu que la seva tipografia és invisible.

 

Els següents temes són part de la Tipografia dels elements:

 • La descripció del tipus o caràcter tipogràfic
 • El dibuix dels caràcters
 • Les línies imaginàries dels tipus
 • Les mesures del tipus
 • L’estil, la família, la font i el tipus
 • Els contragrafismes o blancs
 • L'espai entre caràcters
 • Unitats de mesura tipogràfica
 • Tipometria