Blog
Articles, comentaris, teories...

guia coop 2016 web 5

Guia pràctica per tenir a l'abast tota la informació necessària per crear una empresa cooperativa.

En aquesta guia es troba de forma entenedora informació sobre les passes a seguir en tot el procés de creació, enllaços a impresos, exemples i informació sobre entitats.

La cooperativa és un model viable i transformador a l’hora d’emprendre, crear i fer créixer una empresa. Les seves característiques la fan especialment indicada en el context social i econòmic del segle XXI, ja que fa compatible l’efecte econòmic amb un impacte social positiu.

Aquesta guia ha estat elaborada en el marc del programa aracoop.

Guia pràctica del procés de constitució d'una empresa cooperativa