Blog
Articles, comentaris, teories...

briefing

L'escrit necessari per realitzar les accions oportunes per poder desenvolupar un projecte

És una informació bàsica de dades, objectius, estratègia que un client transmet als responsables de màrqueting/dissenyador gràfic per poder fer una proposta concreta, a l’objectiu marcat pel client.

Abans de començar a fer qualsevol tasca vers a un projecte s’ha de tenir la màxima informació possible tant d’ella com de qui l’encarrega.

La importància d’obtenir aquestes dades abans de fer qualsevol projecte és vital. Es pot dir, que sense elles no s’hauria de començar a fer cap projecte.

Amb un briefing ben acurat molts problemes i malentesos es poden resoldre, i no s’haurien de repetir feines ja fetes. Només es pot estalviar de fer-ho quan el projecte és repetitiu amb el mateix client.

Investigació, anàlisi i objectiu. El full creatiu

La informació obtinguda serveix al professional gràfic per poder conèixer tot el projecte, fer una proposta concreta al client i fer un seguiment des del principi fins al lliurament. Això es troba mitjançant la investigació l’anàlisi i l’objectiu de projecte.

Investigació. En la primera reunió amb el guió de preguntes, s’anirà esbrinant les dades necessàries per desenvolupar el projecte. Tota la informació recollida serà el Briefing del projecte.

Anàlisi. Després, el Briefing s’analitza i se selecciona les dades de forma més ordenada. Decidint quins processos són necessaris, qui ha d’intervenir en el projecte, etc.

Objectiu. De la investigació i l’anàlisi del Briefing obtenim el que es vol aconseguir amb el projecte. L’objectiu, a més, de saber quin serà el target o públic objectiu.

Full Creatiu. Un cop investigat, analitzat i trobat l’objectiu, són seleccionades les dades específiques per fer la part gràfica. Amb aquestes dades es crea el Full Creatiu. Amb aquest full ja es pot començar a fer un esbós del disseny del projecte.

Les dades del Briefing

 • Informació sobre l’empresa
 • Situació del mercat
 • Informació del projecte
 • Objectius del projecte
 • Terminis previstos per al disseny
 • Persones responsables en cada fase
 • Pressupost i condicions legals
 • ...

A més també tot allò que en el moment de l’entrevista sorgeixi.

S’ha de tenir clar que com més es comprengui al client com el producte que desitja desenvolupar més possibilitats hi ha d’encertar amb la proposta que es presenti.

El Briefing ha de ser

 • Clar
  La informació i les pautes que recull han d’estar expressades de manera que es puguin comprendre fàcilment.
 • No pot donar lloc a dubtes o dobles interpretacions.
 • Breu
  D’extensió reduïda, amb poques paraules, ja que sintetitza les dades clau en cada apartat.
 • Escrit
  S’evita malentesos.
  Un document exigeix una elaboració que normalment afavoreix la claredat i la concreció. A més, si la campanya serà jutjada, també en funció del briefing, és convenient que els termes del que vol el client quedin per escrit.

En el tema del formant, no hi ha un únic i uniforme per tots. Cada estudi o professional té el seu que pot adaptar-se a cada tipus de client diferent.