Blog
Articles, comentaris, teories...

Encaixar totes les tasques immerses en la creació d’un projecte

Anant encaixant totes les tasques de la creació d’un projecte com la investigació, selecció, desenvolupament, impressió, acabat i el seu lliurament al client final

Grafisme

Tot comença amb la idea de crear una obra, tant pot ser un petit full publicitari, una revista com un llibre.

Després tots tenen en comú els diferents processos que els faran possible: Disseny gràfic, Diagramar, Maquetar, Compaginar, Compondre, Impressió, Manipulació, Lliurement...
I en aquests processos hi ha d’altres.

El procés organitzatiu generalment és el següent:

 • Investigació, anàlisi i objectiu. El Briefing
 • Planificació, procés, disseny: El Full Creatiu
 • Selecció de materials
 • Selecció de proveïdors i col·laboradors
 • Organitzar processos
 • Control del projecte: Nova reunió
 • Desenvolupament del projecte. El Disseny Gràfic
 • Proposta, avaluació i verificació final del projecte
 • Art Final
 • Manual d’estil
 • Impressió
 • Manipulació i acabat
 • Control del projecte
 • Transport i lliurament del projecte

Investigació, anàlisi i objectiu. El Briefing

És important tenir clar que abans de començar qualsevol projecte s’ha de fer un procés previ d’investigació i anàlisi del mateix.

És establir què fer, de quin projecte es tracta i quin objectiu té.

En aquest procés es defineix exactament què producte s’ha de desenvolupar, quins són els seus objectius i quins són els seus processos necessaris de desenvolupament.

Per aquest inici tenim una eina importantíssima que ens ajuda a classificar tota la investigació. S’anomena Briefing.

Full exemple de briefing

El Briefing és el conjunt de respostes a unes determinades i concretes qüestions presentades al client per un desenvolupament correcte de tot el procés del projecte.

En la primera reunió amb el client hi hauran una sèrie de qüestions plantejades, mitjançant un guió, que tindran la resposta per part d’ell. S’obté així tota la informació del producte.

De les qüestions plantejades i les seves respostes obtenim:

 • Quin és el missatge a transmetre.
 • Qui ho transmet (l’emissor).
 • El mitjà utilitzat (TV, Revistes, radio, etc.).
 • A qui va dirigit:
  L’objectiu/receptor/target. Identificar l’audiència per poder-li implantar el més convenient llenguatge.
  No és el mateix dissenyar un anunci d’un cotxe per a executius que d’un cotxe familiar.
 • D’altres preguntes...

Es possible que sigui necessari més d’una reunió per obtenir totes les respostes que presenta el projecte.

Un cop tenim totes les respostes, toca estudiar i destriar.

Per un costat les tasques del missatge i per l’altre tot el tema del món gràfic.

Així amb aquesta informació del món gràfic construirem el Full Creatiu, amb el que ens basarem per començar a treballar en el projecte en tots els seus processos.

Aquesta part és summament important portar-la a terme amb cura. D’ella depèn que el procés vagi amb un cert gran control o tot el contrari, sigui un gran caos.

Planificació, procés, disseny: El Full Creatiu

Amb el Full Creatiu es planifica de quin tipus de projecte és exactament. Són processats els primers esbossos bàsics per seleccionar materials, preveure costos i problemes abans de fer el definitiu disseny.

El millor és crear dos o tres esbossos i tenir present que hi haurà canvis.

Selecció de materials

Se selecciona el material adient que serà la base de la reproducció.

Materials

Pot ser des de paper, cartró, vernís, adhesiu...

Selecció de proveïdors i col·laboradors

Important seleccionar tots els proveïdors per a obtenir els diferents materials més adequats i els col·laboradors necessaris per a alguna tasca en concret.

Organitzar processos

Tenir clar, abans de començar, de tot el desenvolupament tant de la tasca interna com l'externa.

Aquí també s’estableix períodes i terminis de lliurament.

Incloure temps per a imprevistos i retards, reunions... Tenir present tots els costos. Demanar i fer pressupostos.

Control del projecte: Nova reunió

Aquests primers esbossos els presentarem en una següent reunió amb el client.

En aquesta reunió s’acabarà de polir tots els dubtes que puguin haver-hi per les dues parts.

Aquí ja podem avançar-li el cost que tindrà el projecte i la seva aprovació per a continuar.

D’aquesta reunió ja queda definida amb clarament el projecte, no pot quedar cap dubta.

Desenvolupament del projecte. El Disseny Gràfic

Partint de l’esbós, ara toca treballar-ho amb profunditat.

Disseny gràfic. Tipòmetre

Tenim escollits materials i proveïdors, aprovat pressupost, ho tenim tot previst per tant ara és el moment de desenvolupar el full creatiu directament relacionant amb el disseny gràfic.

Per disseny gràfic entenem tot aquell llenguatge creat amb la composició tipogràfica i d’imatge, que visualment ens arriba mitjançant un suport per comunicar-nos un missatge concret.

El suport pot ser un full, revista, cartell, baner..., la ràdio, la televisió...

El seu objectiu és transmetre un missatge de la forma més eficaç i ràpida possible.

Amb aquesta descripció ja veiem que en disseny gràfic hi ha un nombre de feines que l’integren:

 • En el llenguatge tipogràfic hi ha les tècniques de: Dissenyar, diagramar, tractament dels textos, maquetar...
 • En el llenguatge d’imatge: Dibuix, il·lustracions, fotografia, color, efectes visuals...

Amb aquestes tècniques projectarem en un plànol de dimensions proporcionades tots els elements, calibrant el text, escollint els colors i els caràcters per preparar un parell d’esbossos d’estils diferents per la seva discussió amb el client.

S’escull la tipografia, provant amb diverses combinacions de tipus de lletra i grandària.

Es desenvolupa un mínim de dos patrons de retícula amb columnes de diferents mides. En el tema de color, definir una paleta limitada de color.

Proposta, avaluació i verificació final del projecte

El projecte es presenta al client. S’avalua, es valora si ha d’haver-hi modificacions, es verifica i finalment es crea l’Art Final.

Art Final

Un cop aclarit tots els darrers aspectes amb el client, fetes les possibles modificacions i aprovat el projecte, passem al treball definitiu dels originals per a la seva reproducció final.

Aquest procés és l'Art Final. D'aquest procés obtindrem un original definitiu d'un treball de disseny que estarà llest per ser reproduït en un sistema d'impressió.

A més de l’original per ser imprès, s’ha d'aportar un dossier amb les seves característiques per la seva reproducció (tipus de paper, d’impressió, de manipulació...)

Manual d’estil

En segons quins productes es prepara un Manual d’estil on s’explica i il·lustra, amb tot detall, els diferents aspectes del disseny i com ha de ser aplicat. Així es garanteix que el disseny es seguirà amb fidelitat.

Un exemple és com ha d’aparèixer el logotip d’una marca en qualsevol reproducció impresa.

Impressió

Amb el dossier i l’art final es passa a la impressió on es reprodueix, sobre el material escollit, els textos i les imatges que componen el disseny establert.

Impressió

Els sistemes d'impressió poden ser: Estucat, Òfset, Digital...

Manipulació i acabat

L’última fase gràfica. Són les operacions de deixar llest el producte.

Com són aplicar sobre el material vernís, laminat mat o brillant... Tallar a mida final. L’enquadernació, en rústica cosida o fresada, en espiral, el fendit... El plegat dels originals...

Control final del projecte

És la comprovació final. El producte obtingut és totalment fidel al desitjat.

Transport i lliurament del projecte

Un cop acabada la feina, l’obra final es lliura al client.

 

D’aquesta reunió ja queda definida amb clarament el projecte, no pot quedar cap dubta.