Blog
Articles, comentaris, teories...

El posicionament web en els cercadors és un tema sobre el qual tothom parlem i que pocs la portem a terme com cal

Principals finalitats del posicionament en els cercadors

 • Fer visible la nostra web.
 • Trobar-la sense dificultat.
 • Publicitar-la, davant del públic que fa la cerca.

Per això i per a saber més he anat a les rels del tema i he llegit un article dels principals cercadors que és Google. Hi ha més cercadors com són Yahoo, Bing i AOL. Però donada la quota de mercat que té Google, un 95% en l'àmbit nacional, és aquest cercador el centre de quasi tot.

Paraules clau en la cerca

Abans dels punts importants pels cercadors vull fer unes pinzellades prèvies del món de la cerca.

Un fet que s'ha de tenir en compte és el nombre baix d’usuaris que passen de la primera pàgina de la cerca i continuen cercant després en la resta de pàgines. A més de la creença de molts usuaris que les webs que es troben en els primers llocs són de millor qualitat que la resta. Amb aquests dos fets obliga que la tasca de posicionar la web en els cercadors sigui feta amb molta cura.

Com ens podem imaginar el que fa la cerca no és una persona, sinó un programa informàtic, que no llegeix el text de la web tal com nosaltres el veiem, sinó que llegeix el codi font.

El programa de cerca visita, indexa, processa i presenta els continguts de les webs i amb una fórmula matemàtica d’algoritme ordena i classifica la informació en funció de la cerca que està fent un usuari.

Com treballa el posicionament web?

 1. Rastreja la web on captura amb els spiders o bots (programa de rastreig) la informació, seguint la pàgina i els enllaços que trobi.
 2. El contingut és indexat en una base de dades de documents.
 3. En el moment que l’usuari fa ús del cercador, aquest consulta en la seva base de dades de documents el resultat més adient a la necessitat de l’usuari.
 4. El cercador utilitzat la seva fórmula matemàtica d’algoritme per posar en ordre, segons rellevància, els resultats que ha de presentar a l’usuari.
 5. El cercador presenta els resultats a l’usuari.

Els cercadors no utilitzen l’etiqueta “META keyword”

Els motors dels antics cercadors, abans de l’any 2000 i d’irrupció de Google, treballaven basant-se en les etiquetes i paraules en el codi font de l’etiqueta “META keyword”. Actualment això ja no s’utilitza perquè és poca fiabilitat i de fàcil manipulació. 

Rellevància i popularitat

Ara els cercadors es basen en criteris de rellevància i de popularitat.

Rellevància, que concordi les paraules clau (paraules que fan referència i són importats respecte de les pàgines de la web) amb les diferents parts del document.

Popularitat, són les cites que fan els altres de la teva web, enllaços externs.

Maneres de posicionar-se

Per posicionar una web hi ha dues maneres:

 • Gratis: SEO
 • Pagant: SEM

Els posicionaments de la cerca. SEO i SEM

SEO

Acrònim de l’anglès Search Engine Optimization. És l’optimització de motor de cerca.

 • És l’anomenat posicionament orgànic o natural.
 • Es fa de manera automàtica i gratuïta.
 • Basat en conceptes que es mantindran de mig o llarg termini.
 • Aquest posicionament es basa en les bones pràctiques del SEO, en provar i corregir errors i en la millora constant.

SEM

Acrònim de l’anglès Search Engine Marketing. És com el màrqueting del motor de cerca.

 • És el posicionament forçat de pagament a curt termini.
 • Són els enllaços patrocinats, anuncis, campanyes de pagament per clic. Són els Google Adwords.
 • Per exemple, en el pagament per clic es realitza quan una empresa fa publicitat en una web i paga una quantitat per cada clic realitzat sobre el seu enllaç en aquesta web.
 • En aquest cas és convenient saber tant l’objectiu com a qui es vol arribar, el públic objectiu i la zona on publicar l’anunci.