Blog
Articles, comentaris, teories...

El títol de la pàgina amb l'etiqueta <TITLE> i la descripció amb <META DESCRIPTION>

Títol de pàgina. L’etiqueta <TITLE>

Realitzar:

 • Omplir l’etiqueta a cada pàgina ajuda a la cerca.
 • Crear un títol diferent per a cada una de les pàgines de la web.
 • Aquest títol estarà dins de l’etiqueta <TITLE> de l’html.
 • Utilitzar de 5 a 9 paraules, algunes d’elles poden ser les paraules clau.
 • Indicant de manera concreta i clara el tema de la pàgina.
 • Els títols poden fer menció per exemple: Activitat, ubicació, oferta, marca reconeguda de l’empresa.
 • En la cerca el títol apareixerà en la primera línia dels resultats en la cerca.

L'etiqueta <TITLE> a cada pàgina ajuda a la cerca

No utilitzar:

 • Un títol que no tingui res a veure amb la pàgina.
 • Deixar-lo sense títol.
 • Deixar-lo en blanc.
 • Deixar que ho posi el programa html, com per exemple: Pàgina nova.
 • Utilitzar el mateix títol per a moltes o totes les pàgines de la web.
 • Títols llargs.
 • Omplir l’etiqueta amb moltes paraules clau innecessàries.

L’etiqueta <META DESCRIPTION>

Realitzar:

 • <META DESCRIPTION> ajuda a saber de què tracta  la pàgina en qüestió
 • És una descripció del que és la web amb la qual es crea un interès sobre ella.
 • Crear una frase diferent per a cada una de les pàgines de la web.
 • Utilitzar fins a 2 frases o 1 paràgraf curt.
 • Aquesta frase estarà dins de l’etiqueta <META NAME="description"> de l’html.
 • L’etiqueta META DESCRIPTION, en la cerca apareix com explicació del contingut, proporcionant d’aquesta forma informació de la pàgina als cercadors.

 L'etiqueta META NAME

No utilitzar:

 • Una frase que no tingui res a veure amb la pàgina o que sigui molt genèrica.
 • Utilitzar la mateixa frase per a moltes o totes les pàgines de la web.
 • Omplir l’etiqueta amb moltes paraules clau innecessàries.