Blog
Articles, comentaris, teories...

Indicar al motor de cerca sobre les altres pàgines de la web

Els enllaços, vincles, links. L’etiqueta <A HREF=”...”>

Els enllaços indiquen als motors de cerca sobre les altres pàgines que configuren la web i així poden navegar per totes elles recollint informació.

Hi ha dues classes d’enllaços segons el seu destí:

 • Els enllaços interns.
  • Els interns enllacen pàgines del mateix domini.
  • Aquests interns són significatius pel lector, ja que li dóna l’oportunitat d’anar més enllà sobre el tema que tractem.
 • Els enllaços externs.

  • Els enllaços externs són aquells que estan presents en altres webs.
  • Si aquestes webs són rellevants, la web tindrà una millor posició.

Realitzar:

 • Enllaçar la pàgina principal amb la resta de pàgines.
 • Crear textos en l’etiqueta que són els que coneixem i veiem com enllaços. Dóna valor afegit.
 • Els textos dels enllaços que continguin paraules clau, que siguin descriptius d’on van.
 • Utilitzar màxim 2 paraules o una frase curta.
 • Donar format als enllaços i que no semblin text normal.
 • Que els enllaços externs siguin de qualitat i tinguin a veure amb la web a posicionar.
 • Utilitzar l’etiqueta < A HREF="..."> tant per als enllaços interns com per als externs.

Etiqueta d’enllaç a altres pàgines <A HREF>

D’aquesta manera els cercadors viatgen per la web

No utilitzar:

 • Text com: Clic aquí, veure aquí...
 • Que textos llargs siguin enllaç.
 • Crear enllaços innecessaris i amb això fer angoixant la navegació per la web.
 • Utilitzar només enllaços en les imatges per navegar per la web.
 • Evitar l’ús del subratllat per a textos que no siguin enllaços.
 • No enllaçar amb pàgines d’altres que res tenen a veure amb el que tracta la web.
 • Inundar les pàgines d’enllaços externs sense cap motiu concret, només per tenir-ne.

Recomanacions:

 • Repassar els enllaços que no estiguin trencats. Això és un problema tant per l’usuari de la pàgina com un inconvenient pels cercadors.
 • Repassar de tant en tant els enllaços si són d’altres webs, aquestes poden canviar.
 • Comprovar-los quan els posem en el text. No sempre funcionen...
 • En un text llarg, que sigui una paraula clau l’enllaç.

L’etiqueta <A HREF=”...” rel=”nofollow”>

 • Utilitzar no follow si el que es vol és indicar que un enllaç no s’ha de tenir en compte per res.
 • Aquesta etiqueta és útil en pàgines on està activada l’opció de comentaris públics.