Blog
Articles, comentaris, teories...

Tenir correctament la URL, que estigui ben estructura la web i crear el sitemap

Fins ara han estat punts concrets que s’ha de fer manualment per ser curosos alhora que voler tenir posicionada correctament una web. Ara, en un vessant més ampli, hi ha d’altres tasques més genèriques que s’han de tenir presents abans de l’execució del projecte i per aconseguir tenir èxit amb els cercadors.

Aquestes serien:

URL

 • Acrònim de l’anglès Uniform Resource Locator. És el Localitzador Uniforme de Recursos.
 • Referit a la direcció única que identifica una pàgina web a Internet.
 • Cada pàgina que es visita conté una URL.
 • Hi ha tres formes d’indicar una URL per accedir a una web o a una pàgina en concret:

Recomanacions:

 • Fer una navegació fàcil amb les paraules més descriptives possibles.
 • Que sigui una URL única, amb / sense www.

No utilitzar:

 • URL llargues.
 • La utilització de les majúscules. 

Estructura de la web

 • Crear una bona estructura de la web i dels seus continguts.
 • Facilitar la navegació per la web.
 • Planificar la navegació des de la pàgina principal.
  • La pàgina principal és la targeta de presentació de l’empresa.
  • Ha d’informar clarament de què ofereix el lloc web.
 • Utilitzar els enllaços de navegació.
 • Si hi ha molts nivells d’estructura, desenvolupar una pàgina amb el mapa web.
 • Si el que s’ofereix són productes o serveis, aquests han d’estar ben i fàcil estructurats perquè l’usuari els trobi sense dificultat.

Exemple:

Posem un exemple on desenvolupem una estructura molt simple.

Si tractem dels productes gràfics, llibres, revistes, fulls, papereria comercial, etc., els podríem començar a estructurar d’aquesta manera:

 • El comú denominador de tots són els productes gràfics.
 • En ells depenent del que es tracti pot ser Producte gràfic editorial o corporatiu. Ja tenim dos subgrups.
 • Endinsat en els dos subgrups trobem dos en cada un d’ells: En Editorial hi ha els llibres, revistes i en el Corporatiu, la marca la imatge.

Una estructura simple de web a tots ajuda

Una bona estructura facilita la navegació dels usuaris i cercadors

Això és simplement una mostra de com es pot estructura una web amb un exemple molt simple, però ens val per entendre com d’important i a la vegada és d’entenedor fer correctament una estructura de web.

No utilitzar:

 • Noms com pàgina 1.html.
 • Enllaços llargs i complicats.
 • Estructurar massa el contingut de la web posant element innecessari.
 • Barra de navegació amb només imatges, animacions o menús desplegables. 

Crear un Mapa del lloc web, el sitemap

En alguns llocs web és necessari un mapa del lloc web. Això és un índex i una guia de contingut de la web. Serveix perquè els motors de cerca visitin, vers els enllaços, les pàgines i recopilin informació sobre la web.

Realitzar:

 • Crear una pàgina de Mapa del lloc web (sitemap), on es mostri totes les pàgines de la web i el seu corresponent enllaç a elles.
 • Crear una pàgina sitemap XML per a Google, amb la qual el cercador trobarà les pàgines del lloc web.
 • També crear una pàgina sitemap per les imatges.

Recomanacions:

 • Repassar els enllaços d’aquesta pàgina si es fan canvis en la web.
  • És molt comú l’oblit de repassar-los un cop s’han fet canvis en una pàgina concreta.
  • Els enllaços trencats poden repercutir en una valoració baixa dels cercadors.