Blog
Articles, comentaris, teories...

Fer diferents pàgines 404, utilitzar el CSS, la creació de llocs interessants, la comprovació amb els diferents navegadors i la utilització de la usabilitat

Crear la pàgina 404

 • Crear una pàgina 404 personalitzada.
  • Que sigui adient amb la resta de la web, amb enllaços a la pàgina principal o altres continguts.
  • La pàgina 404 serà utilitzada per l’usuari de la cerca quan es perd un enllaç o no troba la web.
 • Anar amb compte que la pàgina 404 no sigui indexada pels motors de cerca.
  • Repassar que el servidor web doni l’avís: codi 404 http, quan es demanin pàgines que no existeixen.

Utilitzar el CSS

 • Acrònim de l’anglès Cascading Style Sheets. Full d’estil en cascada.
 • Aquest terme indica la forma en què un navegador mostra els estils per a elements concrets d’una pàgina web.
 • El CSS és un arxiu on són definits tots els estils dels titulars, text, destacats, enllaços, etc., d’una web.
 • Quan es crea o canvia un estil creat en el CSS, per exemple una etiqueta <H3>, tot el text de les diferents pàgines que estan definides amb aquesta etiqueta s’actualitza.
 • D’aquesta manera no hi ha una pàgina amb un <H3> diferent en cada pàgina.

Crear llocs interessants i de qualitat

 • Textos de fàcil lectura.
 • Si el contingut és llarg, dividir-ho en fragments lògics.
 • Elaborar continguts i no pas refer dels ja existents.
 • Crear continguts per i per a l’usuari i no pas per als cercadors. Recordem el que ja dèiem en l’apartat de Paraules i frases clau: Primer l’usuari i després el cercador.

Comprovació amb diferents navegadors

La web ha d’estar comprovada amb la major part dels navegadors. Molts cops el que funciona en un en l’altre res funciona.

 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Safari
 • ...

Navegadors

Usabilitat

La usabilitat és la facilitat de navegació i ús d’una web. La funció de la web ha de ser clara, transparent i intuïtiva. S’ha de facilitar a l’usuari aconseguir els seus objectius de forma ràpida i senzilla. Una web ha d’estar adaptada a l’usuari i no a l’inrevés.

 • Si una web és difícil d’utilitzar, l’usuari l’abandona i no torna. I el mateix fa el robot de cerca.
 • Aquest tema dóna per unes entrades específiques, aquí ara només donen uns petits apunts.
 • Utilitzar la regla del 7 x 3. Significa no presentar més de 7 temes per pantalla i no fer més de 3 clics de nivell de la pantalla principal per obtenir més informació.
 • Jerarquitzar la informació.
 • Eliminar pantalles intermèdies o fetes amb flash. Són pàgines no accessibles per a molts usuaris i ni tampoc pels robots cercadors.
 • Utilitzar text alternatiu en les imatges.
 • Seguir les indicacions de la W3C (World Wide Web Consortium). Comunitat internacional que desenvolupa estàndards de bones pràctiques.