Blog
Articles, comentaris, teories...

Sempre amb la marca de l’empresa o institució present, són la reproducció editorial dels beneficis d’un producte o un servei

Són tots els productes com els fulls impresos, els catàlegs, els calendaris, els complets, les agendes... És tot allò que serveix de reclam publicitari per captar l’atenció del client actual o d’un objectiu concret.

Tots són productes publicitaris, però hi ha diferències importants entre ells. Uns són de publicitat puntual i d’uns altres el que es vol que la publicitat perduri. Dins dels primers trobem un anunci i en els segons un bolígraf, per exemple, aquests últims són els coneguts com reclams publicitaris.

L’anunci com exponent de la publicitatEl producte publicitari és un reclam pel client per oferir productes i serveis

Objectiu: Serveixen per presentar un producte o servei d’una manera fàcil, ràpida i detallada. Destacant les seves característiques i avantatges. Tot per arribar al seu objectiu. Els productes publicitaris es poden enviar per correu o lliurar a mà al client.

Durada: Curta.

Tipus de producte:

Anuncis
Exemple d'anuncis en revistes i diaris

 • Els anuncis són una bona manera de donar a conèixer els productes o serveis d’una empresa o d’una institució perquè el públic objectiu pugui adquirir-los o utilitzar-los.
 • La millor manera de fer-ho és amb un disseny acurat i un missatge curt perquè tot plegat quedi en la memòria del client.
 • Els suports dels anuncis tant podran ser en la premsa escrita, diaris, revistes com en cartells dels espais públics, o tot plegat. L’elecció dependrà de l’objectiu i la durada de la campanya.

Cartelleria

 • Cartells
  • Els cartells són grans fulls fixats en espais públics, en el mobiliari urbà, etc.
  • Serveixen per a anunciar qualsevol cosa que necessiti l’atenció de l’espectador.
  • Hi ha de totes les mides.
  • El cartellisme, és tot un art de fer cartells publicitaris.
  • Si el que es vol és d’ús decoratiu, es realitza un >Pòster
 • Pòsters

Catàlegs

 • Són els impresos relligats que contenen llistes descriptives de productes o serveis agrupats per un nexe comú, com pot ser per preu, característiques, tipus de servei... Representa tot allò que s’ofereix i es vol vendre.

Complet
Exemple de complets

 • Un dels reis de l’edició publicitària és el complet.
 • És un fulletó que es tanca sobre si mateix fins a una mida carta amb goma d'enganxar i s'obre fàcilment pels seus talls en les vores.
 • Es pot incloure l’adreça personalitzada i enviar per correu.
 • Sense sobre i amb un baix cost serveix per fer campanyes publicitàries de gran quantitat de tiratge.
El complet producte representatiu de la publicitatEl complet per a campanyes de gran tiratge

Desplegables
Exemple de desplegables. Díptics publicitaris

 • Són fulls doblegats, en un o més doblecs paral·lels, que contenen informació impresa.
 • Poden tenir una de les cares del plec sense impressió, en blanc.
 • Utilitzats, generalment, en publicitat per donar una imatge corporativa.
 • També són utilitzats per estar inserits en un llibre o en una revista. Tenen llavors el format més gran que el del suport.
 • Segons estiguin plegats en un o més doblecs paral·lels s’anomenen diferent: díptics, tríptics i quadríptics.
  • Díptics:
   • 1 full doblegat formant 2 pàgines.
   • Les dues pàgines estan encarades per un doblec.
   • Formen amb el doblec 4 cares.
  Díptic
  Díptic formant 2 pàgines i 4 cares
  • Tríptics:
   • 1 full doblegat formant 3 pàgines.
   • Les dues pàgines extremes estan doblegades sobre la central.
   • Formen amb els doblecs 6 cares.
  Tríptic
  Tríptics formant 3 pàgines i 6 cares

  • Quadríptics:
   • 1 full doblegat formant 4 pàgines.
   • Formen amb els doblecs 8 cares.

Full volant / Flyers
Exemple de fulls volants o flyers

 • Juntament amb els complets, els flyers són els reis de l’edició publicitària impresa.
 • Els fulls volants, es poden enviar per correu o lliurar personalment, són per exemple la publicitat que es troba en els mercats o en les bústies.
 • Aquests fulls poden tenir un gramatge de reduït a molt reduït.
 • Les seves dimensions seran segons la seva finalitat. Tot i que normalment són un A5 o mitja quartilla.
 • Com el complet són per transmetre informació publicitària sobre productes, ofertes i serveis i serveixen per fer campanyes publicitàries de gran quantitat de tiratge.

Reclams publicitaris

 • No confondre a fer una publicitat puntual.
 • Aquí el que es vol que perduri el missatge en l’objecte lliurat.
 • Sempre han de portar la marca de l’empresa.
 • No s’escull un bolígraf o bloc senzill, com en publicitat, ha de ser amb certa qualitat perquè el receptor l’apreciï i el porti amb ell en tota ocasió. Així aconseguim tenir la marca a tot arreu.
 • El mateix passa amb els calendaris, són per estar tot l’any penjats, sobre la taula, a la cartera... sempre visible la marca corporativa.
 • Productes:
Punt de llibre i calendariCalendari com identitat corporativa i publicitària de llarga durada

Productes d’edició

Revistes de menys de 16 pàgines

 • Es considera producte publicitari les revistes amb un nombre de pàgines inferior a 16.