Blog
Articles, comentaris, teories...

El Bit és la unitat mínima d’informació en informàtica

 • És la unitat mínima d’informació emprada en informàtica en qualsevol dispositiu digital.
  • Utilitza el sistema de numeració Binaria o de Base Dos: 0 i 1
  • 1 Bit = 0 / 1
 • L’ordinador treballa en binari.
 • Tota la informació que té de qualsevol cosa: música, veu, text, imatge, ho tracta en binari:
  • Són 0 i 1
 • Per desar molta informació es necessita més d’un 0 i 1, necessita més combinacions:

  • El Bit és la unitat mínima d’informació en informàtica ... i així successivament
  • 1 Bit = 2 combinacions = 0-1
  • 2 Bits = 4 combinacions = 0-1-0-1
  • 3 Bits = 8 combinacions = 0-1-0-1-0-1-0-1
 • La fórmula és:
  • Base de 2 elevat a la quantitat de bits = 2quantitats de bits

   Nombre de Bits 2quantitats de bits Combinacions
   1 Bit 21 2
   2 Bits 22 
   3 Bits 23 
   4 Bits 24  16 
   5 Bits 25  32 
   ... ... ... 
   8 Bits  28  1.024 
   ... ... ... 
   16 Bits  216  65.536 
   ... ... ...
   24 Bits  224 16.777.216 
   ... ... ...
   48 Bits 248 281.474.976.710.656