Blog
Articles, comentaris, teories...

1 Byte (B). Quan els Bits arriben a 8 bits són 1 Byte

  • En 8 bits es deixa de parlar de bits.
  • Es passa a parlar dir Bytes.
  • 8 bits = 1 Byte
  • Afegint les seves equivalències com el KiloByte i el MegaByte.
Informació  Equivalent
1 Bit b Unitat mínima 0 / 1
1 Byte B 8 Bits Un Octet
1024 Bytes KB 1 KiloByte Arxiu de text pla, 20kb
1024 KB MB  1 MegaByte 1048576 Bytes ≈ 1.000.000
1024 MB GB  1 GigaByte Una pel·lícula
1024 GB TB  1 TeraByte 800 Pel·lícules
1024 TB PB  1 PetaByte Informació de Google = 2 PB
1024 PB EB  1 ExaByte Informació d’internet = 300 EB
  • Les dimensions d’una foto són unitats de Bytes, KiloBytes o MegaBytes. És un sistema binari. La dècima potència de 2

Bit (b) Binary Digit