Blog
Articles, comentaris, teories...
Forma. Inici i final

Una forma és el resultat del fet de tancar un traç en el mateix punt on va començar. És un element bàsic del disseny

Línia. Complexitat

La línia és una unitat simple dels elements bàsics del disseny que està formada per una sèrie de punts units entre si

Punt. Unitat mínima

El punt és la unitat mínima gràfica dels elements bàsics del disseny

Productes digitals

Els productes digitals són tot allò que fan referència al món d’internet, de les seves xarxes, posicionaments, webs i blogs

Productes d'identitat corporativa

Són els productes gràfics rebuts, per part de l’observador, com a identificador concret d’una empresa, d’una institució o d’altra emissor

Productes publicitaris

Sempre amb la marca de l’empresa o institució present, són la reproducció editorial dels beneficis d’un producte o un servei

Productes d'edició

Els productes d'edició són la reproducció, impressió i publicació d’un text, d'un document, d'un dibuix o d’una imatge