Blog
Articles, comentaris, teories...
Posicionament SEO. Etiquetes de text

Estructurar el text amb ús correcte de les etiquetes H

La marca de tinta en una imatge

De la impressió es pot dir, en un aspecte ampli, que és l’activitat que marca de tinta una imatge sobre un suport escollit pertinent

Glòria Salomó i Ingrid Rahola. Empresa Llagurt

Dins del cicle de seminari d’emprenedoria, es va organitzar en la seu de Foment del Treball la sessió Dones emprenedores. Actitud On

Productes gràfics

Segons el missatge a enviar, vers al nostre objectiu i segons siguin les seves característiques, decidirem quin producte és el més adient

Byte (B) = 8 bits

1 Byte (B). Quan els Bits arriben a 8 bits són 1 Byte

Posicionament SEO. Etiquetes Title i Meta

El títol de la pàgina amb l'etiqueta <TITLE> i la descripció amb <META DESCRIPTION>