Blog
Articles, comentaris, teories...
Encaixar totes les tasques

Encaixar totes les tasques immerses en la creació d’un projecte

Preimpressió. Impressió. Manipulació

Especialitat de les arts gràfiques en la producció d’una obra

El format DIN

D’on prové el format de paper? Què és un A4? Hi ha una mesura estàndard?

briefing

L'escrit necessari per realitzar les accions oportunes per poder desenvolupar un projecte

La comunicació visual

Els elements visuals i no visuals són les eines del disseny per a transmetre el missatge desitjat

Els tipus originen les lletres

La tipografia és un art que dissenya els caràcters tipogràfics, també dits tipus, amb la finalitat de composar textos de fàcil i agradable lectura que pugin ser impresos i difondre, així, un missatge concret.

Caràcter tipogràfic

Ens remuntem als orígens de la impremta per fer una petita descripció de com era un caràcter tipogràfic.