Blog
Articles, comentaris, teories...
Mida. La dimensió

La mida, la grandària d’un element, és la seva dimensió física dissenyada. És un element bàsic del disseny, que no s'ha de confondre amb l'escala

Els espais blancs

L’espai en blanc és el lloc en el plànol on la visió descansa i el disseny respira. És un element bàsic del disseny

Textura. La modificació

La textura és la modificació visual o tàctil de les formes. És un element bàsic del disseny

Forma. L’orgànica i l’abstracta

Les formes orgàniques són les formades per corbes lliures. Les abstractes no tenen definides les seves formes. Totes dues formes són elements bàsics del disseny

Forma. El rectangle

El rectangle és la forma geomètrica on els costats oposats són iguals. És un element bàsic del disseny

Forma. El quadrat

El quadrat és la forma geomètrica de quatre costats d’igual mesura. És un element bàsic del disseny

Forma. El triangle

El triangle és la forma d’un polígon de tres costats. És un element bàsic del disseny