Portfolio
Dossier de presentació
Edició
Reproducció, impressió i publicació d’un text, d'un document, d'un dibuix o d’una imatge. Llibres. Revistes. Reglaments. Manuals. Catàlegs
Veure feines d'edició
Digital. Web
Internet. Webs. Blogs. Xarxes socials. Posicionaments. Revistes i catàlegs digitals
Exemples de webs, blogs
Fulls
Full simple. Fulls. Fullet. Fulletó. Díptics. Tríptics
Treballs en fulls
Publicitat
Amb la marca de l’empresa o institució present, són la reproducció editorial dels beneficis d’un producte o un servei. Anuncis. Flyers. Complets. També els regals com reclam publicitari de llarga durada en el temps són en aquesta secció
Feines de publicitat
Identitat corporativa
Imatge corporativa. Identitat corporativa. Marca. Llibre d’estil
Visitar identitat corporativa
Cartellisme. Pòster. Rètol
El cartellisme, és tot un art de fer cartells publicitaris. L'ús decoratiu són los pòsters. Rètols en façanes
Veure cartellisme
MRAGrafisme dóna solucions per a tots els processos gràfics d’un projecte. Des del disseny, compaginació, impressió, fins al lliurament del producte al client